Wykonujemy audyty bezpieczeństwa

Przeprowadzamy kompleksowe audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych, włącznie z infrastrukturą sprzętową i strukturami organizacyjnymi według najlepszych wzorców rekomendowanych w standardzie ISO 27001. Wykonanie audytów pozwoli na zabezpieczenie serwisu przed naruszeniem poufności , integralności i dostępności.

Quallab oferuje usługi w zakresie audytów formalnych, technicznych i testów bezpieczeństwa. Usługi wykonujemy wspierając się wieloma specjalistycznymi narzędziami i specjalnie przygotowanymi środowiskami laboratoryjnymi :

 • Narzędzia laboratoryjne (programatory, konwertery interfejsów, oscyloskopy, analizatory stanów logicznych itp.)
 • Narzędzia programistyczne: ( Disassemblery, Debuggery, Emulatory )
 • Narzędzia do analizy komunikacji sieciowej i protokołów (Wireshark, Advent Net MIB Browser SNMP Utilities 5)
 • Narzędzia do testowania bezpieczeństwa sieciowego: THC-Hydra, Metasploit, Brutus AET2) oraz własne rozwiązania oparte na językach Python i Perl
 • Oprogramowanie producentów urządzeń – np. oprogramowanie serwisowe COSEM

Audyt formalny

 • Wywiady z pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne aktywa w celu stwierdzenia sposobu zabezpieczenia tych aktywów
 • Wywiady z reprezentatywną grupą pracowników w celu stwierdzenia ogólnej świadomości dotyczącej bezpieczeństwa w firmie
 • Analiza dokumentacji (w tym instrukcji i procedur)

Audyt techniczny

 • Podatność serwisów internetowych na ataki z zewnątrz
 • Zbadanie podatności kluczowych węzłów infrastruktury IT
 • Badanie kluczowych aplikacji wewnętrznych
 • Badanie Efektywność zabezpieczeń stosowanych w obrębie stacji roboczych

Oferujemy :

 • Wykonanie testów na każdym etapie rozwoju oprogramowania i wszystkich poziomach :
 • Testy Funkcjonalne
 • Testy Niefunkcjonalne
 • Testy Aplikacji Mobilnych
 • Testy Kompatybilności
 • Testy Migracji Danych
 • Testy Utrzymaniowe
 • Testy i Audyty bezpieczeństwa

Quallab

ul. Jutrzenki 183
02-231 Warszawa
biuro@quallab.pl
tel +48 22 38 06 111
fax +48 22 38 04 751

Formularz zapytania

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości