Jak rekrutujemy ?

Zależy nam na jak najdokładniejszym poznaniu Twoich oczekiwań w stosunku do ofert pracy. Poznając je, staramy się jednocześnie dogłębnie poznać Twoje umiejętności technologiczne. Celem naszego działania jest zaproponowanie Ci pracy w projektach najbardziej zbieżnych z Twoimi kompetencjami, a jednocześnie, spełniających Twoje oczekiwania.

Aby osiągnąć nasz wspólny cel, zachęcamy Cię do tego, abyś udzielił nam jak najwięcej informacji o sobie i swoich oczekiwaniach. Pokaż nam w CV i powiedz na rozmowie, co dokładnie robisz i chcesz robić w przyszłości. Podziel się z nami swoimi sukcesami i osiągnięciami.

Proces rekrutacji składa się zazwyczaj z trzech etapów:

1. Analiza aplikacji

Jest to pierwszy etap, którego celem jest weryfikacja Twoich kwalifikacji względem oferowanego stanowiska. Zapoznajemy się z Twoimi wcześniejszymi doświadczeniami zawodowymi oraz znanymi technologiami: językami programowania, bazami danych, systemami, metodykami, itp.

2. Rozmowa kwalifikacyjna

Na tym etapie chcemy bliżej się poznać. Podczas rozmowy ze specjalistą ds. rekrutacji będziesz mógł przedstawić swoje doświadczenia zawodowe. My przedstawimy szczegóły projektu i opiszemy specyfikę stanowiska na jakie aplikujesz. Zdarza się, że rozmowa może przyjąć formę telekonferencji, jeżeli nie możesz pojawić się w naszej siedzibie.

3. Część techniczna

Ten etap procesu pozwoli nam sprawdzić Twoje umiejętności techniczne przy pomocy krótkiego testu.  Składa się on zazwyczaj z zadań związanych z obszarem Twojej specjalizacji. Po teście możesz porozmawiać ze specjalistą danej technologii na temat zaproponowanych przez Ciebie rozwiązań.