Testy

Testowanie to niezbędny czynnik weryfikowania jakości stworzonego oprogramowania. Testowanie ułatwia zapobieganie awariom, zwiększa bezpieczeństwo i redukuje poziom ryzyka w oprogramowaniu przez wczesne wykrycie błędów. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych metodyk zapewniamy weryfikację jego jakość na każdym etapie.

Testy Funkcjonalne

Testy funkcjonalne wykonujemy aby zweryfikować czy działanie systemu informatycznego jest zgodne ze specyfikacją funkcjonalną zawartą w dokumencie analitycznym, wymaganiami funkcjonalnymi oraz wybranymi wymaganiami utrzymaniowymi wynikającymi bezpośrednio z potrzeb biznesowych Zamawiającego. Na potrzeby testów funkcjonalnych przyjmuje się, że testowany system informatyczny jest dla testera „czarną skrzynką”.

 

QUALLAB-Strona_www-TestyFunkcjonalne-10 testy funkcjonalne Testy funkcjonalne, wydajnościowe i inne QUALLAB Strona www TestyFunkcjonalne 10

Testy Wydajnościowe

Wykonujemy testy wydajnościowe i obciążeniowe,które weryfikują spełnienie wymagań wydajnościowych przez system.
Testy wydajnościowe przeprowadzane przez Quallab obejmują wszystkie komponenty systemów,a do ich wykonania wykorzystujemy następujące narzędzia: Apache Jmeter, HP LoadRunner, Performance Center, LoadComplete, loadUI, NeotysNeoLoad, Oraclee-Load.

wydajnosc testy funkcjonalne Testy funkcjonalne, wydajnościowe i inne wydajnosc

Testy Aplikacji Mobilnych

Testy aplikacji mobilnych realizujemy aby sprawdzić czy aplikacja działa zgodnie z założeniami biznesowymi i spełnia niefunkcjonalne wymagania takie jak wydajność, bezpieczeństwo i użyteczność.

mobile1 testy funkcjonalne Testy funkcjonalne, wydajnościowe i inne mobile1

Testy Kompatybilności

Testy kompatybilności wykonujemy aby sprawdzić działanie systemu informatycznego na różnych wersjach przeglądarek internetowych (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome), na różnych rozdzielczościach ekranów i na różnych systemach operacyjnych jednocześnie.

komp1 testy funkcjonalne Testy funkcjonalne, wydajnościowe i inne komp1

Testy Migracji Danych

Testy migracji danych przeprowadzamy w celu weryfikacji działania narzędzi do migracji danych opartych na odpowiednich wywołanych metodach testowanego systemu informatycznego i dedykowanym, graficznym interfejsie użytkownika.

komp2 testy funkcjonalne Testy funkcjonalne, wydajnościowe i inne komp2

Testy systemowe

Realizując testy systemowe weryfikujemy system jako całość. Sprawdzamy czy testowany system spełnia wymagania funkcjonalne oraz niefunkcjonalne. Testy przeprowadzamy na środowisku najbardziej zbliżonym do produkcyjnego.

 

QUALLAB-Testy_Systemowe-08 testy funkcjonalne Testy funkcjonalne, wydajnościowe i inne QUALLAB Testy Systemowe 08

Testy bezpieczeństwa

Realizujemy testy bezpieczeństwa,które polegają na przeprowadzenie kontrolowanego ataku na serwis WWW lub system klienta.

Testy mają na celu ocenę bieżącego stanu aplikacji oraz badaniu podatności na ewentualne ataki hakerskie.Podczas testów wspieramy się narzędziami opartymi na licencjach open source oraz komercyjnych. Analizujemy system pod kątem występowania potecyjalnych luk i błędów w systemie. Po przeprowadzonych testach przedstawiamy raport, w którym opisujemy znalezione luki w systemie.

QUALLAB-TestyBezpieczenstwa-09 testy funkcjonalne Testy funkcjonalne, wydajnościowe i inne QUALLAB TestyBezpieczenstwa 09

Quallab

ul. Jutrzenki 183
02-231 Warszawa
biuro@quallab.pl
tel +48 22 38 06 111
fax +48 22 38 04 751

Formularz zapytania

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości