QUALLAB-Wdrazanie_narzedzi_i_srodowisk wdrażanie narzędzi i środowisk Wdrażanie narzędzi i środowisk QUALLAB Wdrazanie narzedzi i srodowisk

Szczegóły usług

 Zarządzanie jakością
 Automatyzacja testów
 Wdrażanie narzędzi i środowisk
 Testy i audyty
 Szkolenia i warsztaty

Wdrażamy narzędzia wspierające testy i szkolimy

Dostarczamy usługi z zakresu doradztwa i wdrożeń narzędzi wspierających proces testowy. Specjalizujemy się w narzędziach do automatyzacji i zarządzania testami. Wdrażamy narzędzia komercyjne oraz oparte na licencjach open source. Współpracujemy z wiodącymi dostawcami oprogramowania.

Wdrażamy najbardziej skomplikowane rozwiązania, systemy i aplikacje. Realizowane przez nas usługi pozwolą obniżyć koszty przeznaczone na wdrożenie i dostosowania oprogramowania do wymagań projektowych.
Nasze kompetencje pozwalają na zbudowanie kompletnego zespołu specjalistów wykwalifikowanych do kierowania procesem wdrożeń narzędzi i środowisk testowych. Prowadzimy powdrożeniowe szkolenia i warsztaty na środowisku klienta.

Wdrażamy narzędzia do automatyzacji testów

QUALLAB-Wdrazamy_narzedzia_do_automatyzacji_testow wdrażanie narzędzi i środowisk Wdrażanie narzędzi i środowisk QUALLAB Wdrazamy narzedzia do automatyzacji testow

Wdrażamy narzędzia do automatyzacji testów, które skutecznie przyspieszają cykl testowania i polepszają jakość testowanego oprogramowania a także:

 • Zwiększają stopień pokrycia testami funkcjonalności
 • Pozwalają w bardzo szybkim czasie wykonać testy regresji całego produktu lub wybranej części
 • Obniżają koszty testowania i podnoszą jakość produktu

Zawsze opracowujemy koncepcje i doradzamy najlepsze rozwiązania

QUALLAB-Zawsze_opracowujemy_koncepcje_i_doradzamy_najlepsze_rozwiazania wdrażanie narzędzi i środowisk Wdrażanie narzędzi i środowisk QUALLAB Zawsze opracowujemy koncepcje i doradzamy najlepsze rozwiazania

 • Rozpoznajemy aplikacje i technologie
 • Doradzamy i wybieramy najlepsze narzędzia wspierające automatyzacje
 • Określamy zakres testów do automatyzacji
 • Przygotowujemy skrypty
 • Budujemy dedykowane frameworki i środowiska testowe
 • Uruchamiamy testy automatyczne
 • Szkolimy i prowadzimy warsztaty

Wdrażamy narzędzia do zarządzania testami

QUALLAB-Wdrazamy_narzedzia_do_zarzadzania_testam wdrażanie narzędzi i środowisk Wdrażanie narzędzi i środowisk QUALLAB Wdrazamy narzedzia do zarzadzania testam

Wdrażamy narzędzia, które wspierają proces testowy i zarządzanie testami. Zastosowanie narzędzia daje możliwość sterowania wszystkimi zadaniami z jednego miejsca min :

 • Planowanie testów (Test Plany)
 • Zarządzanie dokumentacją testową (Wymagania)
 • Tworzenie i uruchamianie testów
 • Zarządzanie błędami

Oferujemy :

 • Wdrożenie narzędzi do automatyzacji i zarządzania testami
 • Tworzenie i wdrożenie autorskich frameworków wspierających proces testowy
 • Tworzenie generatorów danych
 • Wdrożenie środowisk Continuous Integration z testami automatycznymi.

Formularz zapytania

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości